دکتر عادل شیرازی

دکتر عادل شیرازی از اساتید بنام علوم نظامی و حفاظتی هستند. ایشان دکترای مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی شاهرود و همچنین دکترای افتخاری دانشگاه وست کوزت پاناما نیز می باشند.

تا کنون کتب و مقالات زیادی از ایشان به چاپ رسیده که در حوزه های دانشی ایشان زبان زد است.

چهره ی شناخته شده وی به عنوان مدرسی بین المللی در امور نظامی و دفاع شخصی از افتخاراتی است که میهن عزیزمان به آن میبالد.

از کتب دکتر میتوان به “حفاظت، حراست و نگهبانی” که بعد ها با عناوین مختلفی چون “حفاظت” و “حفاظت و نگهبانی” که از منابع و مراجع رسمی آزمون استخدامی کشور است اشاره داشت.

ایشان دارای بیش از ۱۰۰ انتشار علمی هستند. بیش از ۴۰ عنوان کتاب نگاشته و هم اکنون عضو هیئت رئیسه جهانی سازمان حفاظت، اسکورت و تشریفات و همچنین هم اکنون با عنوان مدیرمسئول انتشارات صفرتاصد در رکاب ایران و ایرانی عزیز فعالیت دارند.

برای آشنایی با افتخارات، قهرمانی ها و رشته های ورزشی ایشان کافی است یک سرچ ساده در گوگل انجام دهید !هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.