استاد علی محقق

در خانواده ای ادب دوست و اهل مطالعه در شهرستان عباس آباد مازندران پرورش یافت و از همان اوان کودکی و نوجوانی به شعر و ادبیات علاقه مند شد ، چنانکه در اوایل دوره ی دبیرستان توانست اولین شعر خود را بسراید. در این دوره ذوق داستان نویسی اش نیز شکوفا شد و چند داستان کوتاه نوشت.
علاقه ی دیگرش زبان انگلیسی بود به طوری که دنیای زبان همواره او را مجذوب خودش می کرد.
پس از فارغ التحصیلی از رشته ی مترجمی زبان انگلیسی در شهر تبریز به تهران رفت و به عنوان مترجم در روزنامه به خدمت گرفته شد.
اما تعلق خاطر به زادگاه باعث شد از ادامه ی کار در تهران انصراف دهد.
به شهر خود بازگشت و برای تدریس به خدمت موسسه ی آموزش زبان در آمد. هم چنین به صورت حق تدریس با آموزش و پرورش نیز همکاری کرد .
قبولی همزمان در آزمون استخدامی آموزش پرورش و آزمون بانک سرنوشتی جدید برای او رقم زد و سر انجام بانک را برگزید و به استخدام بانک در آمد.
اما هیچگاه علاقه های خود را فراموش نکرد و به ترجمه ی مقالات و نوشتن شعر و داستان پرداخت و آنها را در روزنامه و مجلات مختلف به چاپ رساند.
تصمیم به جمع آوری داستان های کوتاه باعث نگارش کتاب ساده های کودکی گردید و بلافاصله پس از آن از سوی انتشارات صفر تا صد که پیشتر به نشر کتاب ساده های کودکی همت گمارده بود کتاب تپش سرخ فلز نیز از وی انتشار یافت.

ایشان رهبر گروه داوری انتشارات صفرتاصد هستند.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.