رونمایی و جشن امضاء

انتشارات بین المللی صفرتاصد همواره به صورت دوره ای برای کتب منتشر شده جشن امضاء و رونمایی در خوری برگزار میکند. این رونمایی ها در استان های مختلف برگزار شده اند.

تا کنون چندین رونمایی برگزار گردیده است. این مراسمات با فبلم برداری حرفه ای و پذیرایی ویژه مدعوین انجام شده و همین امر، وجه تمایز این انتشارات با سایر همکاران است.

میتوانید آخرین مراسم ما را در ذیل مشاهده بفرمایید :هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.